ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο σχεδιασμός μιας ασφαλούς εγκατάστασης απαιτεί την ασφαλή κάλυψη με τεχνικά μέσα. Οι τεχνικοί μας συνεργάτες επισκέπτονται τον χώρο σας, καταγράφουν τις ανάγκες, εξηγούν με σαφήνεια τις δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα μέτρα ασφαλείας και στην συνέχεια διατυπώνουμε την τεχνική μας πρόταση.

Οι δυνατότητες μας καλύπτουν:

- Συναγερμούς (ενσύρματους- ασύρματους).

- Πυρανίχνευση (κάλυψη χώρων σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις, με συμβατικά ή addressable συστήματα).

- Πυρόσβεση (computerroom, λεβητοστάσια κ.α.).

- Access Control (accesspoints όπως πόρτες – μπάρες, αναφορές από χρήση αυτών).

- Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (οπτική κάλυψη χώρων και παρακολούθηση εξ αποστάσεως).

- Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με αισθητήρες κίνησης, φωτισμό και ηχητική παρέμβαση η οποία αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε παραβίαση στην περίμετρο που ορίζουμε και δίνει σήμα κινδύνου στο κέντρο λήψης σημάτων. Ακολούθως γίνεται φωνητική παρέμβαση για απομάκρυνση του υπόπτου από το ΚΛΣ και ενημερώνεται το περιπολικό και η Αστυνομία για να παρέμβει.