ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας είναι ο καθρέπτης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. Οι βασικές αρχές διατήρησης πολύ καλού επιπέδου υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

1. Προσεκτική επιλογή προσωπικού

Η εταιρία μας επιλέγει το προσωπικό με βάση το προφίλ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Όλοι οι υπάλληλοι είναι απαραιτήτως εκπαιδευμένοι και γνώστες του αντικειμένου τους.

2. Διαρκής ενημέρωση αυτού για τα νέα δεδομένα στις υπηρεσίες ασφαλείας με σεμινάρια περιορισμένου αριθμού ατόμων. Αντίστοιχη ενημέρωση στο προσωπικό που ασχολείται με την καθαριότητα-υγιεινή σε νέες μεθόδους και εξελίξεις.

Παρακολουθούμε καθημερινά την επικαιρότητα σε όλον τον κόσμο. Αναλύουμε την κατάσταση και επισημαίνουμε λάθη, παραλείψεις και έλλειμμα οργάνωσης και διοίκησης. Αυτό το γεγονός από μόνο του προσθέτει στην εταιρία μας εμπειρία και αναλυτική ικανότητα καθώς και την δυνατότητα να προβλέπει ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Το προσωπικό μας εποπτεύεται από επόπτες σε χρονικά διαστήματα που δεν τα γνωρίζουν. Κατά την φάση της ξαφνικής εποπτείας διαπιστώνουμε κατά πόσον ακολουθούνται οι οδηγίες που δίδονται και προβαίνουμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες.

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το προσωπικό μας είναι: “ΠΡΟΒΛΕΨΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ – ΔΡΑΣΗ”