ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ

Μια ειδική και πολύ ευαίσθητη παράμετρος φύλαξης είναι η διαχείριση πλήθους και ειδικότερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αρκετοί φυλασσόμενοι χώροι παρουσιάζουν το κοινό χαρακτηριστικό της μεγάλης συνάθροισης κόσμου και της διαρκούς κίνησης αυτού. Ως τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι αθλητικοί χώροι – γήπεδα, συναυλιακοί χώροι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Η NYFCSECURITY με την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε μελέτη - σχεδιασμό - υλοποίηση τέτοιων φυλάξεων, μπορεί να εξασφαλίσει την ασφαλή διεξαγωγή οποιασδήποτε εκδήλωσης και την ομαλή αποχώρηση του κόσμου ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.