ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε δημιουργούμε ένα μοναδικό εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο αναγκών - διαδικασιών περιλαμβάνει:

- αποτύπωση χώρου

- αποτύπωση αναγκών

- αναλυτική περιγραφή καθηκόντων – εργασιών ανάλογα με τον τομέα ευθύνης (ασφάλεια, καθαριότητα, τεχνική υποστήριξη κ.λπ.)

- καθορισμός εργασιών ανά βάρδια

- διαδικασία ελέγχου και διορθωτικών ενεργειών

- ανθρώπινους πόρους και τεχνικά μέσα που απαιτούνται