ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εξίσου σημαντική για την εικόνα και υγιεινή ενός επαγγελματικού ή ιδιωτικού χώρου είναι η φροντίδα των εξωτερικών και περιμετρικών χώρων και η φροντίδα πρασίνου. Εξειδικευμένα συνεργεία με γεωπόνους αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την επιμέλεια των εξωτερικών χώρων και χώρων πρασίνου. Τοποθέτηση συστημάτων ποτίσματος, κλαδέματα, λίπανση και καθαριότητα είναι κάποιες από τις υπηρεσίες μας για την φροντίδα των εξωτερικών χώρων.