ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Η ανάγκη για εργασία ή παραμονή ή περιήγηση σε οποιονδήποτε στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο παραπέμπει σε ολοκληρωμένες και σωστά δομημένες υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και υγιεινής .

Η σωστή αποτύπωση των αναγκών σας, η επαγγελματική καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών μας, μας οδηγούν στην κατάρτιση ολοκληρωμένων προτάσεων- λύσεων για κάθε ανάγκη του χώρου σας. Η σωστή επιλογή προσωπικού, η χρήση εγκεκριμένων και πιστοποιημένων υλικών και μηχανημάτων καθώς επίσης και η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22301) εγγυώνται ποιοτικό και οικονομικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.