ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η άρτια λειτουργία ενός κτιρίου βασίζεται στην καλή κατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των υδραυλικών συστημάτων. Συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρίες εγγυάται την παροχή των κατάλληλων ανταλλακτικών, αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση του εξοπλισμού και των δικτύων.