ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ίσως η πιο ευαίσθητη κατηγορία φυλάξεων είναι αυτή που σχετίζεται άμεσα με την ζωή και σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων. Υψηλά πρόσωπα ή και ανήλικα παιδιά που απειλούνται, υψηλοί επισκέπτες της Ελλάδας και της Κύπρου από κάθε χώρα του κόσμου που χρήζουν ανάγκης υπεύθυνης και διακριτικής φρούρησης, θα βρουν τον ιδανικό συνεργάτη στην NYFC SECURITY.

Διαθέτουμε αυτοκίνητα και μηχανές μεταφοράς και συνοδείας, ασύρματο δίκτυο TETRA και το μοναδικό αλεξίσφαιρο pontium στην Ελλάδα και Κύπρο.

Ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες σας, επιλέγουμε το προσωπικό από μια καλά εκπαιδευμένη ομάδα φυλάκων V.I.P. που διαθέτουμε και σχεδιάζουμε με κάθε λεπτομέρεια την φύλαξη- συνοδεία.

Η ειδική εκπαίδευση των προσωποφυλάκων αφορά στα εξής:

- Χαρακτηρίζουμε και αποσαφηνίζουμε την "απειλή"

- Αξιολογούμε τον κίνδυνο

- Μελετάμε τους χώρους που κινούνται τα πρόσωπα που συνοδεύουμε

- Σχεδιάζουμε την ομάδα ασφαλείας

- Σχεδιάζουμε τον προστατευτικό σχηματισμό

- Σχεδιάζουμε κύριο και εναλλακτικό δρομολόγιο συνοδείας

- Περιγράφουμε την αποστολή του συνοδού ασφαλείας

- Συμπεριφορά και δεοντολογία- διακριτικότητα

- Παρακολούθηση και μέτρα αντιπαρακολούθησης

- Αυτοάμυνα

- Απαιτητική οδήγηση

- Πρώτες βοήθειες