ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

Οι στατικές φυλάξεις αφορούν όλους τους τύπων κτιρίων, όπως: Αεροδρόμια, Λιμάνια, Κυβερνητικά Κτίρια, Πρεσβείες, Προξενεία, Νοσοκομεία, Βιομηχανικά κτίρια ή Καταστήματα, Εμπορικά Κέντρα, Αποθήκες , Γραφεία, Σχολεία, Ξενοδοχεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης κ.λπ.

Κάθε στατική φύλαξη έχει ιδιαιτερότητες και ευαίσθητα σημεία. Είμαστε σε θέση να τα αναγνωρίσουμε, να τα καταγράψουμε και να στελεχώσουμε σωστά την κάθε φύλαξη με σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Ο σχεδιασμός των φυλάξεων βασίζεται στην πρόληψη - αποτροπή και αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

- To σχέδιο ασφαλείας (φύλαξης χώρων ή διαχείρισης πλήθους για εκδηλώσεις και αθλητικά γεγονότα).

- Το σχέδιο τρωτότητας (πρόβλεψη των επικίνδυνων και τρωτών σημείων και σχέδιο αντιμετώπισης).

- Το σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προσαρμοσμένο στην εγκατάσταση που θα υλοποιηθεί με ενσωματωμένο και το σχέδιο πυρασφάλειας.